Disclaimer Mavom website

Deze website is eigendom van Mavom BV en alle rechten behoren toe aan Mavom. Mavom spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website kan te allen tijde worden aangepast met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken verklaart u zich akkoord met het volgende: Mavom kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van informatie, noch voor schade in welke vorm dan ook die direct of indirect veroorzaakt wordt door gebruik van de website. Mavom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten en incorrecte informatie op websites van derden waar Mavom, dan wel via hyperlinks, naar verwijst.

 

Auteursrecht

Niets mag van deze site worden gekopieerd of worden overgenomen zonder toestemming van de eigenaar.

 

Juridische rechtsgeldigheid van de disclaimer

Deze disclaimer wordt beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie die betrekking heeft op deze website. Als bepaalde verklaringen op deze website incorrect zijn of in strijd met de wet, dan heeft dit geen invloed op andere uitingen elders op deze site.

Naar boven