Pfas

Mogelijk verbod op PFAS

Begin 2023 is er op initiatief van Nederland, Duitsland en een aantal Scandinavische landen, een voorstel ingediend bij de EU voor een compleet verbod op Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS). Om de risico's van deze stoffen voor mens en milieu te beperken. De verwachting is dat de Europese Commissie in 2025 een definitief voorstel voorlegt voor besluitvorming door de lidstaten. 

 

Als distributeur van o.a. PFAS houdende specialty chemicals is Mavom actief betrokken bij de ontwikkelingen rondom het PFAS-debat. Een verbod kan voor bepaalde producten uit ons assortiment een grote impact hebben op het gebied van productie, gebruik, verkoop en import. In dit artikel informeren we u graag over de ontwikkelingen rondom PFAS houdende producten:

 

Wat is PFAS?

PFAS is een verzamelnaam voor ongeveer tienduizend chemische stoffen. PFAS-stoffen zijn door de mens gemaakt en worden wereldwijd vanwege hun uitstekende chemische, thermische en wrijvingsverminderende eigenschappen in allerlei producten en materialen gebruikt, zoals bij industriële toepassingen maar ook in consumptiegoederen.

 

Wat zijn gevolgen van het mogelijke verbod?

Op termijn heeft een verbod gevolgen voor de beschikbaarheid van producten die in ons dagelijkse leven direct of indirect een belangrijke rol spelen. Voor Mavom en haar leveranciers en producenten zoals 3M, DuPont en Chemours, heeft een volledig verbod op deze zogenaamde "forever chemicals" een grote impact. Het zou betekenen dat een groot aantal PFAS houdende producten na 2025 niet meer gebruikt mogen worden.

 

Hoe gaat Mavom om met het mogelijke verbod?

Wij vinden het onze rol als distributeur van PFAS houdende producten om klanten zo goed mogelijk te ondersteunen bij de transitie van PFAS houdende naar PFAS vrije alternatieven. In sommige gevallen kunnen we reeds alternatieve producten voorstellen, in overleg met onze klanten. Belangrijk hierbij is het delen van informatie over de toepassing en het pakket van eisen.

 

Wat doen onze leveranciers?

Producenten hebben aangegeven op zoek te gaan naar mogelijkheden om PFAS houdende producten te herformuleren met behoud van eigenschappen. Daarnaast zullen sommige producten volledig verdwijnen. Men is naarstig op zoek naar alternatieve technologieën om deze producten 1 op 1 te kunnen vervangen. Dit proces kan jaren gaan duren. Onze leverancier 3M heeft alvast aangekondigd de productie van PFAS-houdende chemicaliën eind 2025 volledig stop te zetten. Het betreft o.a. de NOVEC en Fluorinert producten binnen ons assortiment.

 

Wat zijn de gevolgen voor kritische toepassingen?

Voor een aantal kritische toepassingen, waar niet direct vervangers beschikbaar zijn die dezelfde eigenschappen bezitten, is er een langere transitieperiode van 12 jaar tot 2037 van toepassing. De verwachting is dat de Europese Commissie pas in 2025 een definitief voorstel voorlegt voor besluitvorming door de lidstaten. In dat voorstel zullen dan ook overgangstermijnen opgenomen worden.

 

Bronnen en meer informatie

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen over onze producten of over bepaalde toepassingen? We helpen u graag verder om de juiste chemie te vinden voor uw toepassing. U kunt ons telefonisch bereiken via +32 (0) 3 880 07 60. 

Naar boven